Färgbedömningen gjordes utan att domarna visste bakgrunden till att jag bett om deras åsikt.

Detta fick de veta först strax innan de skrev på intyget.